+84.24.22171778
PROCDUCTS CATEGORIES
SERVICES
Services
NEWS LIST
Company News
Quaility Standards
Partners
News
WEBSITE LINKS
 PRODUCT DETAIL

Gia công hàn siêu âm trên nhựa

Mã sản phẩm : HGO03
Nhà sản xuất :
Giá : Liên hệ
 
 

Nhận gia công hàn siêu âm trên nhựa

Nhận sản xuất khuôn hàn siêu âm

 
 Sản phầm cùng loại
Support Sale1: 0984451269
Support Sale 2: 0983088289
 
QUAILITY STANDARDS
JAPAN FOOD SANITATION LAW (FOOD TEST)
ST - JAPAN TOYS SAFETY STANDARD
ASTM - American Society for Testing and Materials
EN 71- European Testing for Toys Safety
 
INFORMATIONS
 
Access number:
599839